Bezpečnost práce, Liberec, Jablonec nad Nisou

Techproservis Jablonec nad Nisou, obchodním jménem Luboš Mrklas, je společností zabývající se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která disponuje všemi potřebnými certifikacemi a bohatými zkušenostmi, kterýchžto měla za dobu svého více než dvaadvacetiletého působení na trhu možnost získat opravdu velké množství. Mimo řešení problematiky BOZP a PO pro vás Techproservis s radostí zajistí i kompletní servis s těmito činnostmi přímo i nepřímo spojený, jako například zpracování dokumentace protipožární ochrany, zaškolení zaměstnanců společností v požární ochraně a bezpečnosti práce, vykonávání funkce koordinátora BOZP na všech typech staveb, tlakové zkoušky požárních vodovodů, kompletní revize hydrantů včetně veškerého příslušenství nebo i provedení aplikace protipožárních nátěrů na všech typech stavebních konstrukcí. Mezi naše spokojené zákazníky se počítají nejen soukromé firmy, ale i nejrůznější státní organizace, jako například školy, či úřady. Mimoto své profesionální služby poskytujeme i mnoha vlastníkům obytných domů, přičemž výjimkou nejsou ani jednotlivé domácnosti. V přístupu k našim zákazníkům klademe důraz především na komplexitu, pohotovost, kvalitu poskytovaných služeb a udržování rozumných cen. Jakožto naši potencionální zákazníci zajisté oceníte například i tu skutečnost, že naše společnost v rámci poskytování kterékoli z našich služeb vždy zajistí vše potřebné (včetně specifických činností) a Vy si tak již nebudete muset lámat hlavu se sháněním dalších specializovaných odborníků.