DATA- POOL- JEDNODUCHÝ A MOBILNÍ MANAGEMENT DAT

 

1. Co je aktuálně největším trendem ve stavebnictví, který jste zaznamenali?

Sami jsme zaznamenali zájem od investorů o to, realizovat stavební projekty v platformě BIM (Building Information Modeling). Investoři totiž sami začínají mít zájem o to, aby příprava projektu byla skutečně promyšlená, aby získali skutečně srozumitelný detailní projekt, který není v již tradičním formátu 2D, ale 3D. Projektová příprava v  modelu Building Information Modeling umožňuje mnohem snáze a dříve odhalit problém s kolizemi. Systém BIM přináší do projektové dokumentace informace přímo do dokumentů, které užívají jak projekční, tak realizační firmy. Je tedy větší tlak na to, aby dokumentace byla propojená se všemi řemesly, neboť výsledná dokumentace v této BIM formě je vlastně jeden jediný dokument, který obsahuje informace pro všechny, kteří se na projektu podílí. V dnešní době je přece nejen zbytečné, ale také drahé dělat chyby. Tedy je maximálně sníženo už samo o sobě riziko omylů, komunikačních šumů, technických chyb apod. A to je skutečné jádro věci. Stavebnictví je totiž hodně závislé na funkční spolupráci a tento BIM model tuto spolupráci maximálně podporuje. DELTA navíc vyvinula software Data-pool, který spolu s BIM přináší prvotřídní kvalitu do stavebních projektů. Neopomenutelnou výhodou pro investora navíc je fakt, že po dokončení a slavnostní kolaudaci objektu, mu zůstává kvalitní zdokumentování skutečného stavu objektu. A to je vzhledem k délce životnosti budov velké plus.

 

2. Nejčastěji si firmy nechávají od IT specialistů vytvořit klíčový software. Proč jste upřednostnili založení vlastní společnosti?

 

Základním prvkem pro vysokou kvalitu a denní využití v praxi byla kombinace odborných znalostí z procesu výstavby s know-how vývoje softwaru. Aby zde bylo dosaženo co největší synergie, bylo jasné, že musíme obě oblasti sjednotit pod jednu střechu. Kritériem úspěchu je tak jako vždy úzká koordinace mezi softwarovými vývojáři a stavebními odborníky, neboť je takto možné rychle reagovat na výzvy a je vždy možná okamžitá kontrola vlastním týmem, zda se nové funkce také osvědčují v praxi.

 

3. Programy jako Lotus Notes a Data-pool, které byly vytvořeny oddělením fa. DELTA Netconsult, provází celým procesem výstavby – od projektové dokumentace až k posledním změnám před kolaudací. Je poptávka po tomto nástroji? V čem spočívá největší výhoda pro samotného investora?

 

Tři důležité výhody vyplývající pro investora:

 

a. Platforma poskytuje projektu strukturu. Vedle možnosti ukládání souborů se především funkce heslovitého vyhledávání, jakož i kontrolní- a schvalovací procesy starají o průchozí strukturu po celou dobu trvání projektu. Po ukončení projektu obdrží investor všechny dokumenty a plány uložené v archivu a může tak informace později kdykoliv vyhledat.

 

b. Protokolování všech důležitých pracovních kroků při vytváření dokumentů a plánů vytváří v projektu vysokou provázanost a poskytuje všem zúčastněným v projektu jistotu – neboť uložením dokumentu byl tento již platně poskytnut. Jelikož je možné si v protokolu o zpracování kdykoliv přečíst, kdo kdy nějaký dokument uložil, vzniká provázanost a konsekvence, která se znovu pozitivně projevuje na kvalitě výstavby a dodržování termínů. Nad to lze takto snadno zjistit, kdo nese zodpovědnost za průtahy, což zabrání zdlouhavým právním diskuzím týkajících se stavebních vad a projekčních chyb.

 

c. Podrobná vyhledávací funkce dává investorovi možnost, nalézt kdykoliv relevantní dokumenty, mimo to si může s funkcí Post-it sám vytvářet v projektu struktury a zvýrazňovat a rekapitulovat důležité dokumenty. Tím získá investor lepší přehled o svém projektu a má kdykoliv přístup k důležitým informacím.

 

 

5. Jakým způsobem zefektivní užití tohoto nástroje výstavbu?

 

Data-pool zajišťuje spolehlivou distribuci dokumentů a efektivní komunikaci v projektech. Velké množství výhod lze shrnout do 4 hlavních aspektů, které jsou rozhodující pro úspěch stavebních projektů: strukturované úložiště, sofistikované vyhledávací funkce, jednoduchá komunikace a kompletní dokumentace.

 

Data-pool je inovativní a funkční platforma pro spolupráci napříč společnostmi, jenž je jednoduše pronajímána na určitou dobu / pro určitý projekt, bez jakýchkoliv investic do hardwaru, softwaru nebo zabezpečení. Navíc je samotný produkt velmi flexibilní: dle individuálních požadavků jsou zapnuty pouze ty moduly a funkce, které jsou skutečně potřeba. Tak profitují i malé projekty s menším počtem účastníků z profesionální platformy pro výměnu dat. Díky Data-poolu je spolupráce se stejnými soubory napříč společnostmi tak jednoduchá jako ještě nikdy předtím – a proces výstavby je tak efektivnější a ekonomičtější.

 

Data-pool nabízí vysokou bezpečnost, neboť přihlášení je možné mobilním podpisem. Tento prvek umožňuje plně novou právní bezpečnost v digitálním světě projektového řízení. Díky tomu je například možné, povolit některé operace jako např. schvalování dokumentů v Data-poolu některému uživateli pouze tehdy, pokud se tento nejprve přihlásí svým mobilním podpisem a tedy se zcela spolehlivě identifikuje.

 

Kromě toho nabízí Data-pool jedinečně efektivní kontrolu při schvalování dokumentů. Pouhými dvěma kliknutími je možné získat přehled o všech dokumentech, u kterých je nutná kontrola schválení. Zároveň může být tento seznam kombinován s různými filtry, jako např., kteří schvalovatelé jsou k dispozici, nebo počet dní zbývajících do data splatnosti nebo které již uplynuly. Díky tomu mohou být v projektu bleskově odhaleny potenciální průtahy způsobené zpožděními ve schvalování a lze na ně reagovat, což v rozhodujícím procesu řízení termínů ve stavebních projektech představuje obrovskou úlevu.

 

6. Je systém zálohovatelný? Jakým způsobem jsou zálohovány nejdůležitější soubory?

 

Soubory projektu se nacházejí na certifikovaném datovém centru s redundantním internetovým připojením a napájením. Díky tomu může být garantována dostupnost systému na 99,9 %. Kromě hlavního datového centra jsou soubory uchovávány navíc ještě ve druhém datovém centru, díky čemuž mohou být systémy při výpadku hlavního datového centra spuštěny přímo z náhradního datového centra pro zachování stálého provozu. Mimo to jsou soubory ještě denně zálohovány na datové úložiště na síti (NAS = Network Attached Storage) a na zálohovací pásky. Přístup na server Data-poolu je šifrován na základě bezpečnostního certifikátu, aby se zabránilo přepisu dat souborů během užívání systému. Oprávnění k přístupu do systému je velmi přísné, na přání lze přihlášení uživatele nastavit přes dvojité ověření mobilním podpisem, což je již právně srovnatelné s vlastnoručním podpisem. Navíc jsou soubory chráněny scannerem proti virům, aplikací firewall proti neoprávněnému přístupu a škodlivému softwaru.

 

Profil DELTA Projektconsult, s.r.o. na katalogustavebnictvi.cz