PŘEMÝŠLÍME JAKO STAVAŘ, ALE POČÍTÁME JAKO INVESTOR.

O zkušenostech z projektové přípravy stavebních projektů a také celkového řízení větších průmyslových staveb a zejména o tom, jak je důležité mít partnera – koordinátora na své straně jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem české pobočky DELTA Projektconsult.

 

Zkuste mi prosím laicky přiblížit jakou funkci obvykle plní DELTA na stavebním projektu?

Zajišťujeme klientům, investorům komplexní služby doprovázející výstavbu objektů. Jsme architekti, projektanti a projektoví manažeři. Stavění je pro nás synonymem ochrany. Všechny stavby jsou v konečném důsledku realizovány vždy za účelem někoho nebo něco ochránit. A naše funkce je tento komplikovaný a často dlouhý proces bezpečně doprovázet od počátečních úvah o projektu až po jeho úspěšné dokončení a následný provoz.

Pokud nám investor svěří řízení svého stavebního projektu, přebíráme zodpovědnost za úspěch projektu a jsme pro investora partner, o kterého se může opřít. Partner, který má bohaté zkušenosti získané za 17 let působení na českém trhu, na projektech za více než 10 miliard korun. Partner, který mu dokáže minimalizovat rizika při plánování a samotné výstavbě v tak komplikované a nepřehledné branži jako je stavebnictví.

 

Co je hlavním gró v Čechách, jaké stavby v portfoliu české DELTY převažují?Bohaté zkušenosti a velmi dobré výsledky co se týče zkracování termínů či garance dodržení rozpočtu máme v oblasti průmyslových staveb. Stavby typu výrobních hal, distribučních center, firemních centrál, administrativních budov. V Čechách se také velmi dobře uplatňujeme v projekční přípravě a také při řízení výstavby nejrůznějších obchodních center, nákupních domů a podobně. Ale právě jsme například dokončili realizaci projektu rakouského gymnázia v Praze či získali ocenění za rekonstrukci historické secesní budovy hotelu Golden Crown. Naše portfolio je tedy poměrně široké.

 

Mateřská společnost DELTA však vznikla v Rakousku. Kolik má DELTA po Evropě tedy sestřiček?

Ano, jsme součástí skupiny DELTA, která v projekci a projektovém managementu zaměstnává cirka160 zaměstnanců v 8 pobočkách a 4 zemích střední a východní Evropy. Největší část DELTY působí v Rakousku, ve Vídni a ve Welsu. Další zemí je právě Česká republika, Slovensko a také Ukrajina.

 

V čem tkví Váš úspěch na poli průmyslové výstavby?

V oblasti průmyslových staveb se nám například podařilo zoptimalizovat a tím zkrátit celý proces přípravy úředních schvalování a výstavby nového výrobního závodu společnosti Fischer ve Vyškově. Pro výrobní halu s cirka 10.000m2 trvalo v minulosti 10 měsíců jen schvalovací řízení. My jsme v tomto čase splnili nejen všechny úřední podmínky, ale zvládli také fyzickou výstavbu. To všechno při dodržení sjednané kvality a nákladů. Jsem přesvědčen, že se v této kategorii jedná o nejrychlejší stavbu v ČR s dodržením všech úředních řízení a povolení.

Velmi úspěšně jsme realizovali architektonicky velice zdařilou přestavbu centrály voestalpine v Praze. V loňském roce jsme také kompletně doprovázeli přesídlení společnosti Mondelez v Bratislavě do nových administrativních prostor, nejen v systému řízení procesů při hledání nových prostor, ale také návrhu kompletní architektury interiéru, který byl připraven investorovi skutečně na míru. Za průmyslovou halu s administrativní částí pro společnost MANN HUMMEL v Uherském Brodě jsme dokonce získali ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Jedná se o inteligentní halu, která díky fotovoltaické elektrárně na střeše dokáže vyrobit až jednu třetinu energie nutné pro provoz. Také její architektura je poměrně zajímavá, zcela doplňuje firemní korporátní styl. Tato hala se dokonce stala i pro investora prototypem pro další haly, které bude skupina MANN HUMMEL v rámci své expanze uplatňovat.

 

V čem myslíte, že spočívají problémy výstavby o kterých se nejčastěji mluví, předražené stavby, nedodržení termínů atd?

Jak jsem již zmínil, výstavba například nové průmyslové haly je poměrně složitý proces. Zejména pro investory, kteří staví poprvé. Právě volba projektového manažera, který bude investorovi skutečně partnerem, který dokáže celý tento proces uřídit, eliminovat rizika kolem rozpočtu, termínů, kvality apod. je často směrodatná. Svými zkušenostmi nabízíme investorovi jistotu. Jistotu garance nákladů, jistotu smluvené kvality a především termínu uvedení do provozu. Jsme partner, který skutečně stojí na rozdíl od generálního dodavatele na straně investora. Přemýšlíme jako stavař, ale počítáme jako investor. Právě otázka volby férového a zkušeného partnera v počátku projektu, který investora bude provázet od vzniku projektu až po jeho provoz je obvykle naprosto klíčová.

 

 

Více o stavebních projektech DELTA najdete zde.

Profil DELTA Projektconsult, s.r.o. na katalogustavebnictvi.cz