JAK PLÁNOVAT VÝROBNÍ HALU ČI TOVÁRNU

DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Autor: DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

DELTA Projektconsult s.r.o. nabízí architektonickou, projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví. Provádíme stavební dozor včetně projektového…

Více o autorovi

Dát všechno těm oblastem, na kterých Vám skutečně záleží, a méně podstatné věci delegovat na spolehlivé partnery, které si sami pečlivě vyberete – to je strategie, která je zásadní k přežití ve všech oblastech byznysu. To, co ve společnosti DELTA nabízíme, je právě spolehlivé partnerství pro všechny, kdo mají svou vlastní jasně definovanou vizi, potřebují ale podporu od někoho, kdo jim pomůže s fyzickou infrastrukturou jejich podnikání. Architektura, generální projektování, stavební management, management zadávání a management informací jsou oblasti, ve kterých DELTA představuje silného hráče v kontextu celé střední Evropy. Silné mezinárodní zázemí firmy, její bohatá historie a pověst inovativního partnera s jasnou vizí z nás dělá atraktivního partnera pro řadu významných jmen z oblasti průmyslu, obchodu, zdravotnictví i kultury – a výsledky naší práce pomáhají spoluutvářet prostor, ve kterém se každý den pohybujete i Vy.

Své klienty provázíme celým procesem stavby – od architektonického řešení až po samotnou realizaci. To od nás vyžaduje komplexní promýšlení naší práce, propojování jejích praktických a teoretických aspektů a spolupráci s odborníky z výzkumu, stavebníky i experty z praxe. To nejlepší řešení není možné najít jinak než průnikem rozmanitých pohledů na věc a my z každého oboru spolupracujeme s těmi nejlepšími.

Nestačí ale být interdisciplinární: důležité také je dívat se otevřenýma očima do budoucna. My se na budoucnost připravujeme a bedlivě sledujeme trendy v architektuře, na pracovním trhu nebo v pokračující robotizaci, která bude mít na podobu průmyslových objektů i městských center služeb zásadní dopady. Slyšíme i na téma digitalizace a ze změn, které jsou s ní spojené, se snažíme vytěžit maximum pro své klienty. To se týká třeba naší digitální platformy Datenpool, kterou experti naší společnosti vyvinuli pro usnadnění stavebních procesů především v podobě archivace a třídění stavební dokumentace. A ve stejné míře to platí i o našich službách v oblasti BIM (Building Information Modeling), která koncentruje všechny informace o stavbě v digitální podobě a umožňuje sdílení informací mezi všemi účastníky projektu, snazší eliminaci chyb i možnost neustálého dozoru ze strany klienta.

Způsoby, jakými pracujeme, vyrábíme, ale také relaxujeme nebo nakupujeme, se překotně mění, a ve společnosti DELTA jdeme těmto změnám naproti. I díky sebevědomí, se kterým jdeme vstříc budoucnosti, na sebe umíme vzít zodpovědnost při realizaci velkých projektů po celé střední Evropě a postarat se, aby byl výsledek optimální z hlediska funkčnosti i estetiky. Asi 180 expertů v Rakousku, Česku, Slovensku a na Ukrajině aktivně spolupracuje na tom, aby výrobní objekty, administrativní budovy, obchodní centra i zdravotnická zařízení, na jejichž realizaci se se svými klienty podílíme, splňovaly všechny požadavky z hlediska jejich architektonického řešení, statiky, certifikace, technických a energetických aspektů i koordinace projektu a staveniště.

Úkolem našich odborníků je začít už u architektonické koncepce stavby a zkombinovat špičkovou současnou architekturu s vizuální identitou klienta i s požadavky provozu. Služba generálního projektanta klientům umožňuje zvládnout celý projekt komplexně, včetně odborných aspektů stavby (stavební fyzika, statika) i administrativní pomoci a dozoru nad fyzickým procesem stavby. To, co důvěrně známe z praxe, aplikujeme pro své klienty i v rámci dalších služeb: především v oblasti veřejných zakázek tak klientům pomáháme kontrolovat ekonomické, energetické nebo bezpečnostní aspekty stavby a zajistit tak pro ně smysluplnost investice i kvalitu hotového objektu. V řadě případů přitom jdeme ještě o kus dál a pro klienty sami organizujeme výběrová řízení, která dokážou vygenerovat toho nejlepšího uchazeče.

Ve chvíli, kdy klientům odevzdáváme výsledek své práce, máme ve společnosti DELTA absolutní jistotu, že jsme do zakázky vložili maximum a vypracovali ji do těch nejmenších detailů. Váš úspěch je v tento moment už jen ve Vašich rukou – díky práci expertů z DELTA ale všechny budoucí výzvy překonáte snáz než kdykoli dřív.