KVALITA STAVBY ZRCADLÍ KVALITU PROJEKTOVÉHO TÝMU

DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Autor: DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

DELTA Projektconsult s.r.o. nabízí architektonickou, projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví. Provádíme stavební dozor včetně projektového…

Více o autorovi

O tom jakou kvalitu budovy investor získá výrazně rozhoduje kvalita a odbornost projektového týmu, který stavební projekt řídí a doprovází investora v důležitých rozhodnutích. Proto je významným elementem pro úspěch stavebního projektu volba správného partnera, který dokáže vytvořit jeden sehraný tým, který má společný záměr a cíl a dokáže tak provést celý stavební projekt od zrodu až po finální kolaudaci bez problémů, říká na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

Realizace projektů s kulturou partnerské spoluprácePrávě při plánování stavby budovy či jiného většího průmyslového objektu je třeba investovat energii hned při startu projektu,  ve fázi plánování a přípravy projektu, a vytvořit jeden interdisciplinární funkční „smart team“ založený na skutečné spolupráci specialistů z jednotlivých oborů, který má stejné zájmy a potřeby a vyvaruje se typickému problému tzv. mentality bojových pilotů, tedy soupeření, které vede k neproduktivnímu hledání viníků, ztrátě energie, nedorozumění a podobně.

„Díky týmovému duchu se stávají stavební projekty mnohem ekonomičtější a kvalitnější.“

Investor většinou předpokládá, že jeho projekt zajišťuje tým sehraných odborníků. Ve skutečnosti jsou sice jednotlivé týmy výborně sehrané, ale pouze na své interní úrovni. Projekty proto nejsou prováděny jedním sehraným týmem, ale množstvím týmů, které proti sobě soupeří. Každý tým má totiž své vlastní cíle, potřeby a pravidla. Je proto bezpodmínečně nutno nastavit společný způsob komunikace, kompetence jednotlivých členů týmů, projektovou kulturu apod. Bez moderovaného procesu nelze interdisciplinární týmové spolupráce dosáhnout. Praxe nám zatím jasně ukazuje, že tato forma řízení stavebních projektů, které jako architekti a stavební manažeři připravujeme, přináší v důsledku efektivní a nekomplikovaný průběh projektu a je pro investora skutečně smysluplná a také důvodem, proč se k nám investoři opakovaně vrací, poznamenává Štefanovič“.

Změna kultury stavebních projektů DELTA je přesvědčena, že princip sestavení projektového týmu, který se skutečně řídí pravidly „stavění v týmu“ přináší investorovi jistotou v oblasti kvality, termínu a nákladů za projekt. Proto je důležité věnovat formování týmu jak na začátku, tak i v průběhu projektu odpovídající energii. Jednoduše proto, že zkušený, sehraný tým nejlepších manažerů, projektantů a realizačních firem „přísahal“ na splnění cílů a potřeb investora. Takový tým, je kolektiv odborníků, specialistů, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za úspěch stavebního projektu. Stavění v týmu přináší do stavebnictví zcela novou kulturu orientovanou na férovost, vzájemnou úctu a důvěru. Kulturu, která v důsledku produkuje výrazně ekonomičtější stavební proces a také jednoznačně vyšší kvalitu výsledné budovy, doplňuje Štefanovič.

Týmově orientovaná kultura stavebního procesuZkušenosti ukazují, že konvenčně realizované stavební projekty neběží nikdy zcela bez problémů. Nedorozumění, chyby v koordinaci nebo soupeření vedou k velkému mrhání energie. Ta potom není použitá ve prospěch projektu, ale na obranu jednotlivých soupeřících stran. Osobně věřím, že aktivním stavěním v týmu, prevencí proti konfliktům a předvídavým projektovým managementem jde stavění v týmu zásadně jinou cestou. Cestou orientovanou na úctu a shodu mezi jednotlivci, která v důsledku přináší úsporu nákladů při dosažení nejvyšší možné kvality, uzavírá téma kvality staveb, která jasně ukazuje na kvalitu projektového týmu, Erik Štefanovič, jednatel české a slovenské společnosti DELTA Projektconsult. Společnosti, jež přichází se zcela odlišným způsobem a přístupem k výstavbě a investuje energii a úsilí do moderace procesu týmové spolupráce při plánování a realizaci stavebních projektů, aby dokázala vytvořit skutečné smart teamy, které také dokážou plánovat a realizovat promyšlené budovy, jež investorům přináší trvalou stabilní hodnotu do budoucna.

Profil DELTA Projektconsult, s.r.o. na katalogustavebnictvi.cz