PROJEKTOVÝ VERSUS STAVEBNÍ MANAGMENT. TÝM, KTERÝ GARANTUJE NÁKLADY, TERMÍNY A KVALITU PROJEKTU.

DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Autor: DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

DELTA Projektconsult s.r.o. nabízí architektonickou, projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví. Provádíme stavební dozor včetně projektového…

Více o autorovi

test

Projektový versus stavební management.

Tým, který garantuje náklady, termíny a

kvalitu projektu.

Pokud roli projektového managementu přirovnáme k mozku, tedy k řídící jednotce projektu, pak fungující stavební management je páteří celého stavebního projektu. Výsledkem je, že pokud mozek nebo páteř pokulhává, projekt se stane ležákem a je těžké jej rozchodit. Pokud však mozek zkušeně řídí a páteř, tedy stavební manažer, reálně na místě výstavby jednotlivé články řídí, tato úzká spolupráce je potom prvotřídní zárukou hladkého průběhu celého stavebního projektu. Tato spolupráce dokáže investorovi garantovat dodržení dohodnutých nákladů, termínů a především stanovené kvality.

Pokud svůj obzor ještě rozšíříme a budeme mluvit o mezinárodním projektovém managementu, tak je nesmírně důležité, aby se jednotlivé řídící jednotky integrovaly a i přes rozdílnou mentalitu spolu komunikovaly. Právě v komunikaci tkví mnoho nástrah. Své o tom za 40 let působení na evropském stavebním trhu ví Erik Štefanovič ze skupiny DELTA. Tato společnost je zkušený stavební manažer, který za poslední uplynulé roky i přes stagnaci ve stavebnictví, úspěšně zrealizoval například největší nákupní centrum v ukrajinském Charkově, má za sebou desítky projektů nákupních center Makro a Metro Cash & Carry či supermarkety BILLA ve více zemích Evropy, je specialistou na zkracování termínů průmyslové výstavby v Čechách. Za mnohé průmyslové haly DELTA sbírá nejedno ocenění za architekturu. Do jejího portfolia patří také úspěšně dokončený 6-ti letý megaprojekt studentský kampus pro Ekonomickou univerzitu ve Vídni s certifikací trvale udržitelné stavby.

 

Nákupní centrum Ave Plaza, Charkov, Ukrajina: Projektový management, jež propojil dva rozdílné světy

 

V čem konkrétně spatřujete rozdíly při procesu projektového managementu na Ukrajině od toho v Čechách? Když například srovnáte řízení výstavby nákupního centra Europark v Praze a řízení nákupního centra Ave Plaza v Charkově?

Právě na rozsáhlém developerském projektu nákupního centra Ave Plaza v ukrajinském Charkově bylo viditelně cítit přenesené mezinárodní know how DELTY ve způsobu řízení výstavby. Převážnou část realizace projektu měla na svých bedrech ukrajinská pobočka DELTA se sídlem v Kyjevě. Úkolem zástupců české DELTY bylo přinést do projektu osvědčené postupy, technické zkušenosti a standard kvality běžně zažitý v západní Evropě. Efektivní způsob řízení českých techniků se zde ukázal v praxi. Naším úkolem v Charkově nebylo jen standardní řízení kvality a místní stavební dozor. Skutečná přidaná hodnota českého zástupce na Ukrajině spočívala ve vytvoření „komunikačního mostu“ mezi mentalitou a metodikou stavebních firem postkomunistického režimu a západoevropským standardem řízení procesu výstavby. Projektu Europarku se účastnily rovněž mezinárodní firmy a jejich standard práce a očekávání investora (Rakušana) mohl být také rozdílný, ale v rámci střední Evropy již dnes fungují firmy mentálně velmi podobně.  Na rozdíl od výše zmíněné Ukrajiny, kde bylo úkolem projektového managementu mimo jiné také najít způsob, jak propojit ukrajinské či turecké realizační firmy s německým smýšlením, tedy dvě velmi rozdílné kultury a světy. Projektový management je třeba chápat jako užitečný nástroj prevence, předvídá, aby žádné vady a problémy nevznikaly, tedy umožňuje včas odhalit problém a věnovat energii do hledání řešení. Lze říci, že pro investora má projektový management kromě funkce řídící, také funkci ochrannou. Je nadřazený stavebnímu managementu, který spočívá spíše v koordinaci realizačních firem v místě stavby, v řízení a kontrole kvality a formě stavebního dozoru.

 

Projektový management je třeba chápat jako užitečný nástroj prevence, předvídá, aby žádné vady a komplikace nevznikaly, tedy umožňuje včas odhalit rizika a věnovat energii do hledání řešení.“

 

Asi nejaktuálnějším příkladem mezinárodního projektového managementu ve vašich rukou byl projekt studentského kampusu Ekonomické univerzity ve Vídni?

Ano, v tomto projektu jsme byli skutečně investorovi pravou rukou a měli jsme tu čest řídit spolu s partnerskou společností Drees & Sommers hladký průběh celého stavebního projektu a starat se o to, aby byly dodržené náklady, termíny a kvalita. Tento projekt byl obrovský jak nákladově, tak rozlohou (53 000m2, téměř 500 milionů eur) a investorem byl v tomto případě stát. Stát se v roli investora choval velmi prozíravě. Díky jeho postoji k projektu bylo v pracovní atmosféře často cítit, že neplýtvá energií na hledání viníka, ale naopak soustředí se vždy na hledání řešení. Velmi oceňovanou inovací, která byla velkou kvalitativní výhodou všech procesů, díky velkému počtu mezinárodních firem, jež se účastnily procesu výstavby, byla centrální platforma pro výměnu dat, jež se nestala datovým smetištěm, jak se to někdy stává, ale měla skutečně chytře nastavený systém ukládání dat, jejich členění, přístupová práva, možnost připojení se odkudkoliv apod. Díky tomu softwaru Datenpool,  byla tato IT platforma velkou oporou v celé koordinaci takto rozsáhlého projektu. 

 

Ve stavební praxi bývají pojmy stavební a projektový management často zaměňovány. Dosud jsme mluvili zejména o projektovém managementu. Jak tedy definujete rozsah činností pro stavební management?

Stavební management je mravenčí práce v terénu, kdy se naši zástupci profesionálním způsobem starají o to, aby každý dodavatel udělal vše, co má a jak má, v souladu se smlouvou. Je nutná profesní zdatnost při řízení stavby, neboť tato činnost je náročná na koordinaci všech prací a také nesmlouvavý postoj při kontrole kvality prací. Stavební management také zabezpečuje plynulou návaznost průběhu realizace prací. I stavební management je nositelem úspor pro investora, které vznikají rovněž tím, že důsledně a podrobně kontrolujeme množství dodaných materiálů a objemu skutečně provedených prací na stavbě.

 

Obecně se uvádí, že stavební management v průběhu přípravy a vlastní realizace staveb zpravidla dosahuje úspor nákladů investora ve výši cca 10 až 15 procent oproti klasické výstavbě na klíč s generálním dodavatelem stavby. Potvrdíte tuto zkušenost v rámci zkušeností s projekty po Evropě nebo jsou výsledky odlišné?

Tyto údaje jsou se sousedním Rakouskem i třeba Slovenskem srovnatelné. Obecně ale platí, že především závisí od velikosti stavby. Na menší stavbě je možné právě díky poctivému projektovému managerovi, tedy partnerovi investora, dosáhnout úspory u více než 15%. Není žádným tajemstvím, že projektový management skutečné umožní zadání postupných dílčí prací a je dosaženo zkrácení termínu dostavby. V Čechách si bohužel hodně lidí myslí, že generální dodavatel je stavební firma s vlastními zaměstnanci. Já osobně rozděluji generální dodavatele na dvě části. Ty, kteří nemají žádnou realizační kompetenci a provozují vše díky subdodavatelům a ty, který mají své vlastní zaměstnance, kteří stavbu fyzicky realizují, ale neumějí je koordinovat. Investor se často mylně domnívá, že generální dodavatel je na jeho straně, žije v pocitu, že tedy nepotřebuje partnera, který by prováděl kontrolu procesů, kvality apod. Výsledkem je kvalitativně horší stavba. Právě zde je důležitá role stavebního managera, který bude skutečným „spoluhráčem“ investora a kontrolkou, která zabliká, když procesy nefungují, jak by měly a může dojít k narušení kvality, nedodržení termínu či nákladů. Problém dodržení kvality, nákladů ale i bezpečnosti řeší přechod od generálního dodavatele na tzv. totálního dodavatele, tedy partnera, který investorovi nejen stavbu zrealizuje, ale také provozuje. Nemá tedy tendenci „šidit“ kvalitu, neboť sám je odpovědný za dlouhodobý provoz, a tedy pokud krátí na kvalitě při výstavbě, o to dražší budou náklady při opravách, revizi apod. V Rakousku stát zejména u staveb v oblasti zdravotnictví takovouto formu partnera přímo vyžaduje. Totální dodavatel se tedy stává obdobou českého developera.